GAÜN’de Kanser Araştırmalarında İnterdisipliner Yaklaşımlar Çalıştayı 

GAÜN’de Kanser Araştırmalarında İnterdisipliner Yaklaşımlar Çalıştayı 

 

Gaziantep Üniversitesi, GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi, KARİYAC ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği işbirliğiyle “Kanser Araştırmalarında İnterdisipliner Yaklaşımlar Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür; “Gaziantep Üniversitesi olarak her zaman bilimsel, sanatsal alanlarda programlar yapmaktayız. Bugün yine önemli bir programın arifesindeyiz. Prof. Dr. Ahmet Ferudun Işık hocamız, banaböyle bir program yapmayı belirttiğinde destek vereceğimi iletmiştim. Şu an salonda bulunan kişiler arasında primer veya biraz daha uzaktaki yakınında kanserle karşılaşmayan yoktur.Kanser hepimizin ortak sorunudur. Pubmed’e girseniz kanser üzerine milyonları aşan sayıda makaleler bulursunuz.  Bu durum kanserin dünyanın güncel bir konusu olduğunu göstermektedir. Kanserle ilgili bir taraftan genetik kodlar araştırılıyor bir taraftan viral yapılar araştırılıyor. Başka bir taraftan ise çevresel etkenlerle, bulunulan ortamın radyasyon ışınları da dâhil olmak üzere veya bazı alınan kemoterapötiklerin yan etkisi olarak kanser oluşma riski araştırılıyor. Bütün bunları araştırırken; birlikte, ekip ruhuyla çalışıyoruz. Araştırmacısıyla, hekimiyle aynı zamanda psikoterapisti ve diğer ekip parçalarıyla birlikte bütüncül bakmak gerekiyor. Bu nedenle bugün tıp ideal olarak, bizim uygulama laboratuvarımızın Ferudun Işık Hoca başkanlığında böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasını çok önemsedim. Dünya; ihtisaslaşmaları abartıp hücre düzeyine düşürdü. Hücrelerle uğraşırken insanın kendi bütüncül yapısını kaybediyoruz. Biz hücre kültürleriyle mikroskopik düzeyde araştırmaların yapılmasını önemsediğimiz gibi diğer taraftan da insanın tümünü, bedenini ele alan bütüncül yaklaşımı da önemsiyoruz. Araştırmaların bu boyutta olması gerektiğini düşünüyoruz. Biyologu, kimyageri, hekimi, araştırmacısı olmak üzere herkes bu bütünün bir parçasıdır. Gaziantep ekip ruhuyla çalışma hususunda avantajlı şehirlerden biridir. Ekip ruhuyla çalışan, birbirlerine destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.  Artık şu soruların sorulduğu bir aşamaya geldik; kanser aşısı gelişecek mi, kanser kök hücre tedavileriyle olacak mı, kanseri kökten yok edip tarihten silebilecek miyiz? Tüm bu soruların ayrı ayrı cevapları olabilir. Ancak yaşam alışkanlıklarıyla ilgili sigara başta olmak üzere bazı yanlış alışkanlıklar kanserin tetikleyicisi olacağı gibi aynı zamanda yayılmasına da sebep olmaktadır. Bunu da sizin dikkatinize sunmak isterim. Düzenlenen bu çalıştayın güzel geçmesini diliyorum. Emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Çalıştay Başkanı ve GAÜN Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Ferudun Işıkise, “Bu çalıştaya destek veren herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. Bizim tıp ideal adında bir laboratuarımız var. İnterdisipliner bir anabilim dalımız var. Burada tıp fakültesi, tıp fakültesinin alt bilimleri ve üniversitenin diğer fakülteleriyle birlikte bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Söylenen şu ki; Dünyadaki 7 milyar insanın yarısı hayatının bir döneminde kanser olacak.  Bu ciddi bir rakamdır. Bilimle uğraşan tek canlı biz insanlarız. Genellikle bu bilimin ana hedefi ise insanın bizzat kendisidir. Bu nedenle de kanser en yoğun araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalıştayımızı; üniversitemiz, üniversitemizin alt birimleri, yurtiçindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle iş birliğini artsın diye yapmak istedik.  Çalıştayımıza Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletmek isterim. Herkese güzel bir çalıştay diliyorum” dedi.

Türkiye’de ve Gaziantep’te kanser, güncel kanser araştırma konuları, araştırma merkezlerinin planlanması ve yönetimigibi konuların konuşulduğu çalıştaya GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, GAÜN Rektör DanışmanıProf. Dr. Süleyman Ganidağlı, GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Murat Sucu, GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Handan HaydaroğluŞahin ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Haber Merkezi
14.12.2019

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz

BENZER HABERLER